Импресия

Импресия

Импресия

Biogest Energie und Wassertechnik GmbH
ИН: ATU 63294036
ФН: 291587f

Фирмен регистър - съд: Районен съд Корнойбург
Büropark Donau
Inkusstraße
 1-7/5/2. OG
3400 Klosterneuburg, Austria 
Тел.: +43 2243 2084000
Факс: +43 2243 2084040
Ръководство/Мениджмънт:
дипл. инж. Мартин Шлерка (CEO)
маг. Кристиян Рийл (CFO)
дипл. инж. Гералд Бартл (CTO)
Мартин Хорнхубер (COO)

Изключване на носене на отговорност:
Запазваме си правото да не носим никаква отговорност по отношение на актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Не носим никаква отговорност  за щети, предизвикани от използването на предоставената информация, както и за всякакъв вид информация, която е непълна или невярна. Не носим отговорност за съдържанието и точността на информацията от препратки към други уеб сайтове. Препратките към други уеб сайтове се преглеждат за евентуални законови нарушения без възражения към момента на тяхното препращане.  При информация за законови нарушения веднага отстраняваме такива линкове.

Авторско право:
Изготвеното от  оператора на страницата съдържание и изработката на уеб сайта са обект на австрийското авторско право. Тази уеб страница може да съдържа препратки към други права на собственост и информации за авторско право, които трябва да бъдат съблюдавани и спазвани.  Това се отнася до голяма степен към логата, снимките, записите и видеата. Свалянето, разпечатването и съхранението на данните от този уеб сайт е разрешено само за лични цели. Извън това ползване се  изисква потвърденото съгласие от страна на оператора на сайта. Не носим отговорност за загуба на данни или други технически увреди, които биха могли да се появят по време на разглеждането или свалянето на данните от този уеб сайт.

Свържете се с нас
Свържете се с нас
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
телефон +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com