Опериране на собствени биогазови съоръжения

Опериране на собствени биогазови съоръжения

Опериране на собствени биогазови съоръжения

BIOGEST изгражда и  оперира биогазови инсталации, в които е мажоритарен собственик. Миноритарни собственици (минимум с 25 %) в проекти за опериране на собствени биогазови съоръжения са доставчици на субстрат с богат опит в селското стопанство.

 

Стратегията на Biogest в опериране на собствени биогазови съоръжения

  •  Участие в най-добрите проекти за биогаз
  •  Печеливша стратегия и за двете страни

 

  1. Богато ноу-хау от страна на Biogest при планиране и изграждане
  2. Оптимизирано управление на съоръжението благодарение на дългогодишния опит на Biogest в работа с биогазови инсталации
  3. Гарантирани субстрати
  4. Използване на опита ни в научно-изследователски и развойни проекти на Biogest

 

  • Бенчмаркинг
  •  Отлични показатели на търговския и платежен баланс на целевите пазари
  •  Атрактивно портфолио на оперирането на собствени биогазови съоръжения на целевите пазари във Великобритания, Италия, Чехия, Румъния и България
Свържете се с нас
Свържете се с нас
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
телефон +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Нашите Места
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2019
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH