Профил

Профил

Профил

BIOGEST...

...е производител на биогазови инсталации, който оперира в цяла Европа и е със седалище в Австрия и филиали във Великобритания, Италия, Румъния, СърбияЧехия, Франция и Съединените американски щати. С около 50 служители са реализирани вече над 140 проекта за биогазови инсталации за добиване на електроенергия, съответно биометан. Нашите референтни съоръжения се намират в много страни в Европа, а глобалните пазари се обслужват от лицензирани партньори.

В областта на биогаз инженерингът покриваме цялата верига на създаване на стойност от биогаз: от разработването на проекта, през планирането, финансирането,до цялостното изграждане на съоръжението и пускането в експлоатация на биогазови инсталации с капацитет от 100kW до 3 500 kW.

Освен в сферата на инженеринга работим и в областта на опериране на собствени биогазови съоръжения, енергийната ефективност и селското стопанство.

Биогазовите инсталации се произвеждат по многократно доказалата се технология PowerRing на Biogest, която притежава редица предимства по отношение на енергийна ефективност, надеждност и разполагаемост.

Биогазовите съоръжения PowerRingи PowerCompact се ползват повече от 10 години и са се доказали в повече от 100 референтни инсталации.

Фото Галерия

Свържете се с нас
Свържете се с нас
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
телефон +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Нашите Места
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2019
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH