Нашата мисия

Нашата мисия

Нашата мисия

Клиентът

и неговата удовлетвореност са във фокуса на нашите действия. Чрез високото качество на нашите продукти и услуги търсим дългосрочна връзка в отношенията ни с клиентите. Чрез непрестанната научно-изследователска и развойна дейност постоянно подобряваме своите предложения и можем да предоставим на клиентите си решения на проблеми в така силно динамичната среда.

 

Cлужители

Нашите служители допринасят значителен дял за успеха на фирмата. Ние притежаваме интернационален екип от високо мотивирани сътрудници, които участват директно или индиректно в успеха на фирмата. Грижим се за своите клиенти директно на място и на майчиния им език. Ние предлагаме на своите служители широка гама от различни програми за усъвършенстване, за да можем да запазим технологичното си предимство в нашия така динамичен бранш.

 

Комуникация

Информацията служи като ориентир и спомага за мотивацията на служителите. В компанията се работи постоянно за оптимизиране на сътрудничеството посредством по-къси комуникационни канали, нови медии и една социална среда.

 

Продуктова отговорност 

Иновативни, висококачествени, икономични – така може да опишем нашите продукти.

 

Процеси

Ние се стараем да създаваме ефективни и прозрачни процеси, така че отговорностите във фирмата са дефинирани ясно в плоска йерархия.

 

Опазване на околната среда

Чрез използването на възобновяеми суровини ние противодействаме на климатичните промени. За разлика от изкопаемите ресурси, в процеса на производство на биогаз се отделя само това количество CO2, което е било взето от атмосферата по време на растежа на ресурсите. Чрез използване на фирмени автомобили, задвижвани с биогаз и природен газ, ние спомагаме за намаляване емисиите на вредни вещества и CO2.

 

Етично поведение

Чрез своята дейност ние бихме искали да дадем своя ценен принос към обществото, при което съзнаваме социалната си и обществена отговорност. Ние се отнасяме към своите клиенти и служители без да правим разлика по отношение на етнос и пол. Подкрепяме благотворителни инициативи в обхват над средния в сравнение с други фирми.

Свържете се с нас
Свържете се с нас
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
телефон +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Нашите Места
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2019
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH