Мениджмънт

Мениджмънт

Мениджмънт

От ляво на дясно: маг. Кристиян Рийл, дипл. инж. Мартин Шлерка, дипл.инж. Гералд Бартл и Мартин Хорнхубер

Маг. Кристиян Рийл (главен финансов директор), управляващ партньор:

 • счетоводство
 • човешки ресурси
 • снабдяване
 • връзки с обществеността и инвеститори
 • право
 • опериране на собствени биогазови съоръжения

Маг. Кристиян Рийл е главен финансов директор на Biogest и управител от 1998 г. По това време той също така е ръководител на счетоводния отдел/връзки с инвеститори в страната и чужбина за тогавашния собственик на марката Biogest, листвана на борсата фирма в областта на екологичните технологии.

Преди това възпитаникът на Юридическия факултет на Виена и на Икономическия университет на Виена е работил 9 години в австрийския банков сектор в сферата на инвестиционното банкиране.

Маг. Рийл е женен и има 2 деца.

дипл. инж. Мартин Шлерка (главен изпълнителен директор), управляващ партньор:

 • продажби, разработване на проекти
 • управление на проекти
 • стратегия
 • маркетинг
 • научно-изследователска и развойна дейност

Дипл. инж. Мартин Шлерка е главен изпълнителен директор на фирмата и работи в Biogest от 1998. От 1999 г.  е неин управител. По това време той поема и други отговорности в страната и чужбина за тогавашния собственик на марката Biogest, листвана на борсата фирма в областта на екологичните технологии.

След като завършва Инженеринг на околната среда и Управление на водите в Университета  по агрономия - Виена, дипл. инж. Шлерка работи в редица инженерни фирми. Той има диплома и за строителен инженер. 

Дипл. инж. Шлерка е женен и има 3 деца.

Дипл. инж. Гералд Бартл (главен технически директор), управляващ партньор:

 • инженерно планиране
 • управление на качеството

Дипл. инж. Гералд Бартл-Фаулер е главен технически директор на Biogest и управител от 2007 г.  След постъпването му през 1997 г.  отговаря за проектния мениджмънт в международни проекти за биогаз и отпадни води.

Дипл. инж. Бартл завършва Инженеринг на околната среда и Управление на водите в Университета  по агрономия - Виена.

Дипл. инж. Бартл е женен и има 1 дете.

Мартин Хорнхубер (главен оперативен директор), прокурист и партньор:

 • производство
 • сервиз и поддръжка 

Мартин Хорнхубер е главен оперативен директор на фирмата и прокурист от 2007 г.

След постъпването му през 2005 г.  отговаря за проектния мениджмънт в международни проекти за биогаз и отпадни води. 

Прокурист Хорнхубер е женен и има 2 деца.

Свържете се с нас
Свържете се с нас
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
телефон +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Нашите Места
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2019
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH