Биогаз инженеринг

Биогаз инженеринг

Биогаз инженеринг

В сферата на биогаз инженерингът покриваме цялата верига по създаване на стойност от биогаз: от разработването на проекта, през планирането, финансирането и до изграждането и пускането в експлоатация на инсталации с капацитет между 100  kW и 3 500 kW.

 

Планиране

Biogest подпомага своите клиенти още от самото начало чрез изготвяне на предпроектни проучвания. Като първа стъпка, с помощта на детайлна анкетна карта, събираме цялата най-важна информация. Въз основа на тези резултати изготвяме технологична концепция, която се основава на модулни продуктови линии и отговаря на изискванията на нашите клиенти.  От съществено значение е съгласуването с местното законодателство - без значение от технологичните параметри като капацитет, изходни суровини, местоположение, използване на топлинната енергия и пр. При нас конкретните инсталации се базират на стандартизирани продуктови модули, които в последствие могат да се оптимизират съгласно желанията и нуждите на клиента.

След определянето на оптималните технически параметри се прави анализ на рентабилността за конкретното съоръжение.  Детайлната предварителна калкулация обхваща обема на необходимите инвестиции, техническите параметри за достигане от инсталацията, както и планираната печалба на съоръжението. Целият процес се осъществява от регионалния ръководител по продажбите с помощта на съответните специализирани отдели. С възлагане на поръчката стартира и техническият проект, на база на който се набавят разрешителните от съответните институции и съответното финансиране.

След предоставянето на необходимите разрешителни, Biogest прави детайлно планиране. Важното тук е техническата документация да е приключила преди старта на строителните работи. 

 

Изграждане

Изграждането на една биогазова инсталация може да се раздели на 3 етапа: високо и ниско строителство, технология и контролно-измервателна техника. Високото и ниско строителство може да бъде направено от местна фирма или по желание на клиента изпълнено от Biogest.


Biogest доставя цялата технология и контролно-измервателна техника. Biogest назначава за всеки един проект в строителната му фаза собствен мениджър по проекта и обекта.


Проектът завършва с пробно пускане и пускането в експлоатация. Напълно готовите съоръжения изискват 12 месеца от старта на първите дейности до окончателното предаване. 

 

Експлоатация и обслужване

След завършването на инсталацията започва фазата по стартиране. Ферменторите се пълнят и подгряват. Субстратите се подават в оптимално количество и качество във ферменторите.

Непосредствено след съответното образуване на газ, за първи път се пуска когенераторът или обработката на газа.


Biogest може да осъществи пускането в експлоатация самостоятелно или с помощта на обучен местен партньор.


Biogest предлага техническо обслужване след фазата на стартиране, което обхваща контрол на процеса, на субстратите и технологията. Ето защо Biogest е готов  да Ви подпомогне в оптимизирането на управлението и на субстратите.


Biogest предлага също така регулярна поддръжка на всички компоненти по инсталацията съгласно данните на производителя.

 

Проект за биогазова инсталация

Ако се интересувате от изготвяне на безплатно и необвързващо предпроектно проучване за биогазова инсталация от фирма BIOGEST, моля попълнете внимателно тази анкетна карта  и ни я изпратете по електронната поща или факс, съответно по пощата. След това ние ще се свържем веднага с Вас.

Свържете се с нас
Свържете се с нас
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
телефон +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Нашите Места
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2019
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH