Селско стопанство

Селско стопанство

Селско стопанство

BIOGEST произвежда и продава висококачествени и трайни селскостопански продукти.

 

Ние се ангажираме не само с възобновяеми суровини, но също така знаем, че биоразнообразието трябва да бъде поощрявано, особено в днешно време. Ето защо решихме да засаждаме диви растения,  които имат следните предимства:

  • Те предлагат допълнително място за живеене и са друг източник на храна за дивите животни и то през цялата година
  • Чрез използването на различни растителни видове се удължава времето на цъфтеж, а наред с това и предлагането на храна за животните
  • По-късното време на прибиране на реколтата намалява опасността от смърт при наземно гнездящите птици, както и при търсещите скривалище млади животни  
  • Значително намаляване ерозията на почвата чрез постоянно озеленяване
  • Само местни диви растителни видови или култури

 

Още през първата година на засаждане може да се събира реколта и да се постигнат първите резултати.
Анализът от реколта 2015 ще даде важна информация относно възможностите за използване на биогазовите инсталации.  
Още от сега обаче става ясно, че различната по време обработка на почвата води до много различно развитие на различните растителни видове.

Свържете се с нас
Свържете се с нас
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
телефон +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Нашите Места
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2019
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH