PowerRing

PowerRing

PowerRing 250 kW-2 000 kW (80m³ /h -500m³ /h биометан)

PowerRing е високоефективна двустепенна биогазова инсталация, която е подходяща за почти всички видове изходни суровини.  Електрическият аутпут достига 250- 2 000 kW, а производството на биометан 80-500 m³/h. Дизайнът е основан на един външен основен ферментор и вътрешен вторичен ферментор. Основният ферментор представлява кръгообразен канал, чрез което се постига контролирано прехвърляне.


Ферменторът PowerRing разполага със стоманобетонен капак и благодарение на цялостна изолация гарантира топлинна ефективност от най-висока степен. Компактността на съоръжението прави възможно лесното скалиране на резервоара, базирано на желания аутпут и вида и количеството на суровините.


Една особеност на системата PowerRing е отличната технология на  разбъркване, която се е доказала в много референтни съоръжения в продължителен период на експлоатация. В научни експерименти посредством симулации е установено най-доброто разположение на бъркалките при употреба в реална среда, за да може да се постигне възможно най-доброто разбъркване при най-ниско потребление на енергия. Бъркалките могат да бъдат поддържани особено лесно благодарение на лесния достъп до тях, както и благодарение на външно стоящия мотор.


Твърдите субстрати достигат до основния ферментор посредством подаваща твърди суровини система, а течните се подават чрез изпомпване. Ферментиралият материал (вторичната биомаса) достига от основния ферментор без допълнително потребление на енергия чрез преливник и благодарение на гравитацията първо във вторичния ферментор, а от там в крайното хранилище или междинен буфер. В резултат на своите значими фактори, които оказват влияние – техниката на разбъркване, системата на подаване и дизайна, съоръжението PowerRing притежава особено ниска нужда от потребление на енергия.


Съоръжението е напълно автоматизирано и се управлява посредством лесна за употреба оперативна система. Важните за процеса на образуване на биогаз измерени стойности и параметри се записват и дават възможност за по-нататъшно протоколиране, както и за постоянен контрол на процесите в инсталацията. 

Фото Галерия

gas holder
Ardud
Coston
PowerRing
Frogmary
Krizanov 326 kW 2008
Crealy 2000 kW 2013
Свържете се с нас
Свържете се с нас
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
телефон +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Нашите Места
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2019
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH