PowerCompact

PowerCompact

PowerCompact

Системата PowerCompact е икономична едностепенна биогазова инсталация с електрически аутпут от 100 kW до 250 kW. Системата PowerCompact е специално разработена за кравеферми и може да работи на 100 % с течна тор. Дизайнът се базира на стоманобетонен резервоар с прикрепен към него газхолдер с двойна мембрана.


Компактността на съоръжението прави възможно лесното скалиране на резервоара, базирано на желания аутпут и вида и количеството на суровините. Особеността на системата PowerCompact е компактността й, както и опростената работа и поддръжка на съоръжението. Дизайнът и разполагането на съоръжението са се доказали в референтните инсталации. Основната бъркалка може да се сервизира особено лесно благодарение на лесния достъп до нея, както и благодарение на двигателя, който се намира от външна страна.


Течните суровини се подават към ферментора чрез изпомпване. Твърдите суровини се подават (в зависимост от количеството)  или чрез изпомпване, премесени в ямата, или посредством подаващата твърди суровини система.  От ферментора ферментиралият вече материал (вторичната биомаса) достига чрез преливник до крайното хранилище или междинен буфер без допълнително потребление на енергия.  В резултат на своите значими фактори, които оказват влияние – техниката на разбъркване, системата на подаване и дизайна, съоръжението PowerCopmact притежава особено ниска нужда от потребление на енергия.


Съоръжението е напълно автоматизирано и се управлява чрез лесен за употреба сензорен екран.  Важните за процеса на образуване на биогаз измерени стойности и параметри се записват и дават възможност за по-нататъшно протоколиране, както и за постоянен контрол на процесите в инсталацията.   

Фото Галерия

Crofthead
Crofthead
Carlisle
PowerCompact
Justicetown
Свържете се с нас
Свържете се с нас
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
телефон +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Нашите Места
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2019
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH