Oblasti činnosti

Oblasti činnosti

Co je to bioplyn?

Co je to bioplyn?
Bioplynem se rozumí směs zahrnující především metan a oxid uhličitý....

Biogas Engineering

Biogas Engineering
V podnikatelské oblasti technologie bioplynu pokrýváme celý hodnotový řetězec...

Biogas OPO

Biogas OPO
Firma Biogest staví a provozuje bioplynové stanice, ve kterých má většinový podíl. Minoritními akcionáři (25 %) na projektech OPO jsou dodavatelé substrátu se silnou zemědělskou infrastrukturou...

Energetická účinnost

Energetická účinnost
Spotřeba energie se nesmí na výhodnosti řešení negativně odrazit. Díky vysoké energetické účinnosti je možné nabízet produkty pro zvýšení bezpečnosti, pohody a zdraví...

Zemědělství

Zemědělství
Společnost Biogest vyrábí a distribuuje vysoce kvalitní zemědělské produkty z udržitelné produkce...
Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
Telefon +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Naše pobočky
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2018
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH