Poslání společnosti

Poslání společnosti

Poslání společnosti

  • Zákazník

Zákazník a jeho spokojenost zaujímají v naší činnosti centrální pozici. Díky vysokým kvalitativním standardům našich produktů a služeb se snažíme o vytvoření dlouhodobého vztahu se zákazníkem. Trvalým úsilím v oblasti výzkumu a vývoje neustále zlepšujeme naši nabídku pro zákazníky a daří se nám tak nabízet našim zákazníkům řešení v rychle se měnícím prostředí.

  • Zaměstnanci

Naši zaměstnanci významně přispívají k našemu firemnímu úspěchu. Náš tým je mezinárodní a naši vysoce motivovaní zaměstnanci mají podíl buď na firemním úspěchu, nebo přímo ve společnosti. Komunikace s našimi klienty probíhá v příslušném národním jazyce. Svým zaměstnancům nabízíme široce pojatý program dalšího vzdělávání, abychom si tak v našem rychle se rozvíjejícím odvětví udrželi technologický náskok.

  • Komunikace

Předávání informací umožňuje zaměstnancům, aby se snáze zorientovali, a přispívá k jejich motivaci. Ve společnosti neustále pracujeme na optimalizaci spolupráce, a to prostřednictvím krátkých komunikačních kanálů, využití nových médií a díky sociálnímu prostředí.

  • Odpovědnost za produkt

Naše produkty lze popsat jako inovativní, vysoce kvalitní a hospodárné.

  • Procesy

Usilujeme o to, aby procesy uvnitř i vně firmy byly efektivní a transparentní a aby kompetence byly jasně definovány v rámci firemní hierarchie, která se vyznačuje důrazem na horizontalitu.

  • Ochrana životního prostředí

Používáním obnovitelných surovin napomáháme předcházet klimatickým změnám. Na rozdíl od fosilních zdrojů se při výrobě bioplynu uvolňuje pouze takové množství CO2, které bylo během růstu zdrojů z atmosféry odňato.

Emise CO2 a škodlivin snižujeme používáním služebních automobilů, které spalují bioplyn a zemní plyn.

  • Etické chování

Usilujeme o to, aby naše činnost byla podstatným přínosem pro společnost, přičemž jsme si vědomi své společenské odpovědnosti. K našim zákazníkům a zaměstnancům přistupujeme bez ohledu na etnický původ a pohlaví. Podporujeme charitativní služby, a naše podpora je v porovnání s jinými podnikatelskými subjekty nadprůměrná.

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
Telefon +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com