Poslání společnosti

Poslání společnosti

Poslání společnosti

Zákazník

Zákazník a jeho spokojenost zaujímají v naší činnosti centrální pozici. Díky vysokým kvalitativním standardům našich produktů a služeb se snažíme o vytvoření dlouhodobého vztahu se zákazníkem. Trvalým úsilím v oblasti výzkumu a vývoje neustále zlepšujeme naši nabídku pro zákazníky a daří se nám tak nabízet našim zákazníkům řešení v rychle se měnícím prostředí.

 

Zaměstnanci

Naši zaměstnanci významně přispívají k našemu firemnímu úspěchu. Náš tým je mezinárodní a naši vysoce motivovaní zaměstnanci mají podíl buď na firemním úspěchu, nebo přímo ve společnosti. Komunikace s našimi klienty probíhá v příslušném národním jazyce. Svým zaměstnancům nabízíme široce pojatý programdalšího vzdělávání, abychom si tak v našem rychle se rozvíjejícím odvětví udrželi technologický náskok.

 

Komunikace

Předávání informací umožňuje zaměstnancům, aby se snáze zorientovali, a přispívá k jejich motivaci. Ve společnosti neustále pracujeme na optimalizaci spolupráce, a to prostřednictvím krátkých komunikačních kanálů, využití nových médií a díky sociálnímu prostředí.

 

Odpovědnost za produkt

Naše produkty lze popsat jako inovativní, vysoce kvalitní a hospodárné.

 

Procesy

Usilujeme o to, aby procesy uvnitř i vně firmy byly efektivní a transparentní a aby kompetence byly jasně definovány v rámci firemní hierarchie, která se vyznačuje důrazem na horizontalitu.

 

Ochrana životního prostředí

Používáním obnovitelných surovin napomáháme předcházet klimatickým změnám. Na rozdíl od fosilních zdrojů se při výrobě bioplynu uvolňuje pouze takové množství CO2, které bylo během růstu zdrojů z atmosféry odňato.

Emise CO2 a škodlivin snižujeme používáním služebních automobilů, které spalují bioplyn a zemní plyn.

 

Etické chování

Usilujeme o to, aby naše činnost byla podstatným přínosem pro společnost, přičemž jsme si vědomi své společenské odpovědnosti. K našim zákazníkům a zaměstnancům přistupujeme bez ohledu na etnický původ a pohlaví. Podporujeme charitativní služby, a naše podpora je v porovnání s jinými podnikatelskými subjekty nadprůměrná.

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
Telefon +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Naše pobočky
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2019
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH