Co je to bioplyn?

Co je to bioplyn?

Co je to bioplyn?

Co je to bioplyn?

Bioplynem se rozumí směs zahrnující především metan a oxid uhličitý.
Složkou, která se využívá pro získávání energie, je metan. Kromě toho obsahuje bioplyn – v závislosti na výchozích podmínkách – malé množství vodní páry, sirovodíku, amoniaku, vodíku (H2), dusíku (N2) a stopové množství nižších mastných kyselin a alkoholů.

 

Proces výroby bioplynu
 
Bioplyn se vyrábí ve fermentoru, a to pomocí biochemické, anaerobní fermentace ve 4 stupních: hydrolýza, acidogeneze, acetogeneze a metanogeneze. Při tom dochází k přeměně sacharidů, tuků a proteinů na metan (50–70 %) a oxid uhličitý (25–40 %). Fermentace je dokončena tehdy, prošly-li substráty všemi fázemi. Každý z těchto stupňů zahrnuje specifickou fyziologickou bakteriální populaci.
 
Nejdůležitějšími parametry procesu jsou teplota a doba, během níž se substrát nachází ve fermentoru (hydraulická doba setrvání). Většina zemědělských bioplynových stanic pracuje při mezofilní teplotě (35–42 °C). Doba setrvání závisí na konkrétním substrátu a pohybuje se od 20 do 70 dnů.
 
Na bioplyn mohou být anaerobní fermentací přeměněny téměř všechny typy organických látek, s výjimkou rostlin s vysokým obsahem ligninu nebo celulózy (např. dřevo). Jako suroviny pro moderní zařízení na výrobu bioplynu je používán bioodpad (čistírenský kal, hnojivo/mrva, komunální odpad či průmyslový odpad), zemědělské vedlejší produkty a energetické plodiny, jako je kukuřice, slunečnice, obilí či tráva. Různé rostliny se vyznačují různým obsahem energie a hektarovými výnosy. Nejúčinnější rostlinou je kukuřice, která se pěstuje pro výrobu energie. Jiné rostliny se podle potřeby používají i pro jiné účely. Například čirok může sloužit jako krmivo i jako energetická plodina. Díky tomu je velmi atraktivní pro rozvojové země, jako je Indie. Šíře různých vstupů snižuje potřebu pěstování monokultur – ty jsou naopak preferovány jinými technologiemi biomasy (bionafta a bioetanol).
Bioplyn je možné použít v mnoha oblastech: Tento plyn lze použít pro generování elektrické energie v blokových tepelných elektrárnách, pro topení a jako palivo. Vzhledem k tomu, že plyn je produkován průběžně a lze jej rovněž ukládat, je možné energii dodávat jak během standardní spotřeby, tak i ve špičce.
 
Bioplyn se navíc hodí i pro decentralizovanou výrobu tepla a elektřiny. Na rozdíl od větrné energie a solární energie lze energii dodávat decentralizovaně a kontrolovaně i za zhoršených podmínek sítě.
 
Výhody
 
Bioplyn jako obnovitelný zdroj energie má technologické, ekologické a ekonomické výhody. Energii lze vyrábět 365 dní v roce, a to v kteroukoli denní či noční dobu. V mixu obnovitelných zdrojů energie – voda, slunce a vítr – hraje bioplyn z důvodu své dostupnosti důležitou roli. Kromě toho, že se takto přispěje k dosažení cílů v oblasti změny klimatu, lze jeho využíváním snížit i závislost na dovozech energie. Díky decentralizované výrobě energie je navíc zaručeno udržitelné zvyšování podílu místní přidané hodnoty.

Fotogalerie

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
Telefon +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Naše pobočky
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2019
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH