Biogas Engineering

Biogas Engineering

Biogas Engineering

V podnikatelské oblasti technologie bioplynu pokrýváme celý hodnotový řetězec: od vývoje projektu přes plánování a řešení financování až po realizaci na klíč a provoz bioplynových stanic s kapacitou mezi 100 kW a 3 500 kW.

 

Plánování

Biogest od počátku podporuje zákazníky díky zpracování studií proveditelnosti. Nejprve shromažďujeme veškeré informace prostřednictvím podrobného dotazníku k projektu. Na základě takto získaných výsledků připravíme technologický koncept, který je založen na modulárních produktových řadách a který splňuje požadavky našich zákazníků. Vedle technologických parametrů, jako je kapacita, suroviny, lokalita, využití tepla atd., hraje velký význam přizpůsobení provozu místním předpisům a podmínkám. Konkrétní provozy připravujeme na základě standardizovaných modulů, které následně optimalizujeme dle požadavků zákazníka.

Po stanovení optimálních technických parametrů se pro konkrétní provoz realizuje analýza ziskovosti. Podrobný odhad nákladů zahrnuje nezbytné investice, očekávané technické parametry zařízení a plánovanou ziskovost provozu. Celý tento proces realizuje regionální manažer prodeje s podporou specializovaných oddělení firmy. Po zadání zakázky je zahájen technický projekt, na jehož základě proběhne proces schvalování na straně příslušných orgánů a popřípadě podpora investice.

Po získání potřebných povolení vyhotoví firma Biogest detailní plán. Při tom je nezbytné, aby technická dokumentace byla dokončena před zahájením výstavby.

 

Stavební realizace

Stavbu zařízení na výrobu bioplynu lze rozdělit na tři části: povrchová stavba a podzemní stavba, technologie a měřicí regulační technika. Povrchovou stavbu a podzemní stavbu může realizovat místní generální dodavatel, nebo dle přání zákazníka též firma Biogest, a to v takovém případě rovněž jako generální dodavatel.


Biogest dodává veškerou technologii a měřicí regulační techniku. Společnost Biogest jmenuje pro každý projekt ve fázi výstavby vlastní projektové manažery a stavbyvedoucí.


Projekt končí uvedením do provozu zařízení a jeho zkušebním provozem. U zařízení na klíč je zapotřebí přibližně dvanáctiměsíční doba od počátku prvních prací až po předání.

 

Provoz a servis

Po dostavbě zařízení začíná počáteční fáze provozu. Fermentory se naplní a zahřejí na požadovanou teplotu. Následně se substráty přivádí do fermentoru, a to v optimálním množství a kvalitě. Jakmile se začne tvořit plyn, bloková tepelná elektrárna nebo zařízení pro zpracování plynu se poprvé uvede do provozu.


Společnost Biogest může uvedení do provozu provést buď sama, nebo s pomocí vyškolených místních partnerů.


Firma Biogest zajišťuje technický servis po počáteční fázi, který zahrnuje sledování procesu, substrátů a použité technologie. Navíc je společnost Biogest připravena pomoci při řízení a optimalizaci substrátu.
Firma Biogest dále nabízí pravidelnou údržbu všech systémových komponent v souladu s pokyny výrobce.

 

Projekt na využití bioplynu

Máte-li zájem o vytvoření bezplatné a nezávazné studie proveditelnosti ve věci provozování bioplynové stanice Biogest, vyplňte prosím pečlivě tento dotazník a pošlete nám jej zpět jako soubor e-mailem nebo v tištěné podobě faxem nebo poštou. Poté se s Vámi neprodleně spojíme.

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
Telefon +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Naše pobočky
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2019
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH