Zemědělství

Zemědělství

Zemědělství

Společnost Biogest vyrábí a distribuuje vysoce kvalitní zemědělské produkty z udržitelné produkce.

 

Zasazujeme se nejen za využití obnovitelných surovin, ale také víme, že biologickou rozmanitost – zejména v dnešní době – je potřeba podporovat.

Proto jsme se rozhodli pěstovat planě rostoucí rostliny, které mají následující výhody:

  • Skýtají další prostor pro život a dodatečný zdroj potravy pro volně žijící živočichy, a to po celý rok.
  • Díky využití různých druhů rostlin se prodlužuje období květu, a tím i zdroj potravy pro zvířata.
  • Pozdější čas sklizně snižuje riziko ztrát způsobených sečením u pozemně hnízdících ptáků nebo u mláďat, která hledají úkryt.
  • Výrazné snížení eroze půdy díky stabilnímu porostu.
  • Pouze domácí druhy planě rostoucích rostlin nebo plodin.

 

Sklizeň může proběhnout již v prvním roce pěstování, kdy se dosahuje prvních výsledků.
Analýza sklizně v roce 2015 ukáže důležité poznatky o možnostech využití tohoto postupu u bioplynových stanic.
Už nyní se však ukazuje, že různé období nakládání s půdou vede k velmi odlišnému vývoji různých rostlinných druhů.

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
Telefon +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Naše pobočky
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2019
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH