PowerRing 250 kW – 2 000 kW (80 m³/h – 500 m³/h, biometan)

PowerRing 250 kW – 2 000 kW (80 m³/h – 500 m³/h, biometan)

PowerRing 250 kW – 2 000 kW (80 m³/h – 500 m³/h, biometan)

PowerRing je vysoce účinné dvoustupňové zařízení na výrobu bioplynu, které je vhodné pro téměř všechny suroviny. Generovaný elektrický výkon se pohybuje v rozmezí od 250 do 2 000 kW, popřípadě produkce biometanu činí 80–500 m³/h. Konstrukce je založena na externím hlavním fermentoru a interním druhotném fermentoru. Hlavní fermentor je prstencový kanál, jehož prostřednictvím se dosahuje kontrolovaného přívodního toku.


Fermentor PowerRing je vybaven železobetonovou deskou a díky naprosté izolaci je zárukou nejvyšší tepelné účinnosti. Kompaktnost systému umožňuje snadnou škálovatelnost zásobníku na základě požadovaného výkonu ve spojení s druhem a množstvím materiálu, který vstupuje do procesu.


Zvláštností systému PowerRing je mimořádně zdařilá technologie mísení, která se osvědčila již v mnoha referenčních provozech v dlouhodobém provozu. Ve vědeckých studiích se podařilo použitím simulací zjistit optimální uspořádání míchacích prvků pro praktické použití tak, aby při co nejmenší spotřebě energie bylo dosaženo maximální mixáže. Údržbu míchadel lze provádět obzvlášť snadno díky rychlé a snadné dostupnosti vzhledem k tomu, že motory jsou umístěny vně.
Pevný materiál prochází přes vstupní systém do hlavního fermentoru; kapalné výchozí materiály se odčerpávají.

Z hlavního fermentoru prochází fermentovaný materiál (digestát) využitím gravitace (tedy bez zvýšení spotřeby energie) přes přepady nejprve do následného fermentoru a poté do konečného nebo dočasného úložiště. Vzhledem k relevantním faktorům – technologie mísení, zavážecí systém a design – má systém PowerRing zvláště nízkou vlastní spotřebu proudu.
Zařízení je plně automatizované a ovládá se pomocí uživatelsky přívětivého ovládacího systému. Naměřené hodnoty bioplynu a parametry, jež jsou pro proces výroby bioplynu zásadní, se zaznamenávají a umožňují nepřetržité zaznamenávání a trvalé sledování systémových procesů. 

Fotogalerie

gas holder
Ardud
Coston
PowerRing
Frogmary
Krizanov 326 kW 2008
Crealy 2000 kW 2013
Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
Telefon +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Naše pobočky
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2019
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH