Nasza misja

Do domu    » O nas    » Nasza misja
Nasza misja

Nasza misja

Klient
Klient i jego satysfakcja są głównym punktem odniesienia naszej działalności. Zapewniając wysokie standardy jakości produktów i usług, dążymy do nawiązania trwałej relacji z klientem. Dzięki systematycznym pracom badawczo-rozwojowym stale doskonalimy nasze świadczenia oraz oferujemy klientom rozwiązania, które można dostosować do zmiennych okoliczności.

Pracownicy
Nasi pracownicy w istotnym stopniu przyczyniają się do sukcesu przedsiębiorstwa. Stworzyliśmy międzynarodowy zespół zaangażowanych ludzi, których sukces przekłada się na sukces przedsiębiorstwa. Oferujemy osbługę na mniejscu w jęzuku ojczystym klienta.Pracownikom udostępniamy wszechstronny program podnoszenia kwalifikacji, aby w naszej szybko rozwijającej się branży zachować technologiczną przewagę nad konkurencją.

Komunikacja
Wymiana informacji przyczynia się do pogłębienia wiedzy i motywacji pracowników. W naszym przedsiębiorstwie stale doskonalimy metody współpracy wykorzystując krótkie kanały komunikacyjne, nowe media i więź społeczną.

Odpowiedzialność za produkt
Innowacyjne, wysokojakościowe, ekonomiczne – oto zwięzła charakterystyka naszych produktów.

Procesy
Dążymy do stosowania wydajnych i przejrzystych procesów. Płaska struktura hierarchii w firmie sprzyja jasnemu           podziałowi kompetencji.

Ochrona środowiska
Wykorzystując surowce odnawialne, zapobiegamy zmianom klimatu. W odróżnieniu od zasobów kopalnych w produkcji biogazu emitowana jest jedynie taka ilość CO2, jaka została zaabsorbowana z atmosfery podczas wzrostu stosowanych surowców.

Przyczyniamy się do zmniejszenia emisji CO2 i substancji szkodliwych, użytkując w naszej firmie pojazdy napędzane biogazem i gazem ziemnym.

Etyka postępowania
Naszą pracą pragniemy przysporzyć społecze

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
Telefon +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com