Zarząd

Do domu    » O nas    » Zarząd
Zarząd

Zarząd

Od lewej: Christian Riel, Martin Schlerka, Gerald Bartl i Martin Hornhuber

Christian Riel (dyrektor finansowy), wspólnik zarządzający przedsiębiorstwem

 • rachunkowość
 • sprawy personalne
 • zaopatrzenie
 • public relations, relacje z inwestorami
 • dział prawny
 • OPO Biogaz (biogazownie, w których Biogest jestst udziałowcem)

Christian Riel jest dyrektorem finansowym firmy Biogest, kierownicze stanowiska piastuje już od 1998 roku. W tym okresie pełnił on również w Austrii i poza jej granicami funkcję kierownika działu rachunkowości i audytu wewnętrznego na rzecz ówczesnego właściciela marki Biogest, notowanego na giełdzie przedsiębiorstwa technologii środowiskowych.

Ukończył studia na wydziale prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu, przez 9 lat pracował w austriackiej bankowości inwestycyjnej.

Riel jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Martin Schlerka (dyrektor generalny), wspólnik zarządzający przedsiębiorstwem

 • sprzedaż, opracowanie projektu
 • realizacja projektu
 • strategia
 • marketing
 • badania i rozwój

Dyrektor generalny przedsiębiorstwa Martin Schlerka pracuje w firmie Biogest od 1998 roku, a od roku 1999 kieruje naszą firmą. W tym okresie realizował on też różne zadania w Austrii i poza jej granicami na rzecz ówczesnego właściciela marki Biogest, notowanego na giełdzie przedsiębiorstwa technologii na rzecz środowiska.

Po ukończeniu studiów w dziedzinie rolnictwa i gospodarki wodnej na Uniwersytecie Rolniczym w Wiedniu Martin Schlerka pracował w technicznych biurach projektowych, zdał on również egzamin zdobywając uprawnienia do prowadzenia samodzielnej działalności inżynieryjnej (Zivilingenieur). 

Martin Schlerka jest żonaty, ma troje dzieci.

Gerald Bartl (dyrektor techniczny), wspólnik zarządzający przedsiębiorstwem

 • Dział planowania
 • zarządzanie jakością

Gerald Bartl-Fauler  jest dyrektorem technicznym firmy Biogest, kierownicze stanowisko pełni od 2007 roku. Po rozpoczęciu pracy w roku 1997 zajmował się zarządzaniem zagranicznymi projektami biogazowni i oczyszczalni ścieków.

Gerald Bartl ukończył studia w dziedzinie rolnictwa i gospodarki wodnej na Uniwersytecie Rolniczym w Wiedniu.

Gerald Bartl jest żonaty, ma jedno dziecko.

Martin Hornhuber (dyrektor operacyjny), prokurent i wspólnik

 • produkcja
 • obsługa posprzedażowa 
 • Obsługa serwisowa

Martin Hornhuber jest dyrektorem operacyjnym firmy Biogest, a od 2007 roku również jej prokurentem.

Swoją pracę w naszej firmie rozpoczął w 2005 roku, zajmował się zarządzaniem zagranicznymi projektami biogazowni i oczyszczalni ścieków. 

Martin Hornhuber jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
Telefon +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Nasze Lokalizacje
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2019
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH