Czym jest biogaz?

Czym jest biogaz?

Czym jest biogaz?

Czym jest biogaz?

Biogaz to mieszanina złożona głównie z metanu i dwutlenku węgla.
Wykorzystywanym energetycznie składnikiem biogazu jest metan. Ponadto w zależności od warunków wyjściowych biogaz zawiera domieszki pary wodnej, siarkowodoru, amoniaku, wodoru (H2), azotu (N2) oraz śladowe ilości niższych kwasów tłuszczowych i alkoholi.

 

Produkcja biogazu

Biogaz jest produktem biochemicznej fermentacji beztlenowej w komorze fermentacyjnej (fermentatorze), przebiegającej w czterech fazach: hydrolizy, kwasogenezy (acidogenezy), octanogenezy i metanogenezy. W procesie tym węglowodany, tłuszcze i białka przekształcane są w metan (50 – 70%) i dwutlenek węgla (25 – 40%). Fermentacja wymaga od substratów przejscia przez wszystkie cztery fazy procesu. W każdej z tych faz dochodzi do rozwoju określonych bakterii.


Najważniejszymi parametrami procesowymi są temperatura i czas przebywania substratu w fermentatorze (hydrauliczny czas retencji). Biogazownie rolnicze działają przeważnie w temperaturze mezofilowej (35 – 42˚C). Czas przebywania substratu w fermentatorze zależy od rodzaju substratu i waha się od 20 do 70 dni.


Drogą fermentacji beztlenowej można uzyskiwać biogaz z prawie wszystkich rodzajów materii organicznej, z wyjątkiem roślin o wysokiej zawartości ligniny lub celulozy (np. drewna). W nowoczesnych biogazowniach w charakterze surowca wykorzystuje się odpady biologiczne (osady ściekowe, nawozy/obornik, odpady komunalne i przemysłowe), rolnicze produkty uboczne oraz rośliny energetyczne takie jak kukurydza, słonecznik, zboża i trawy. Poszczególne rośliny różnią się wartością energetyczną i wysokością plonu z hektara.

Najwydajniejszą rośliną jest kukurydza uprawiana w celach energetycznych. Rośliny energetyczne uprawiane są również w inych celach. Na przykład roślinę zbożową sorgo uprawia się zarówno na paszę jak i w celach energetycznych, dzięki czemu cieszy się ona dużym zainteresowaniem klientów.. Możliwość wykorzystania do produkcji biogazu różnorodnych surowców zapobiega monokulturowości upraw, nieodzownej dla innych technologii wykorzystania biomasy (produkcja biodiesla i bioetanolu).

Biogaz ma różnorodne zastosowania – może służyć do wytwarzania energii i ciepła w zespole kogeneracyjnym, lub po oczyszczeniu wtłoczony do sieci gazowej. Ponieważ biogaz wytwarzany jest w sposób ciągły i może być przechowywany, zabezpiecza on dostawy prądu zarówno w okresie obciążenia podstawowego jak i w godzinach szczytu.


Biogaz można również wykorzystać do zdecentralizowanego wytwarzania ciepła i energii. W odróżnieniu od energii wiatrowej czy słonecznej biogaz umożliwia zdecentralizowane i kontrolowane zasilanie sieci energetycznej niezależnie od warunków atmosferycznych.

 

Zalety biogazu

Biogaz będący odnawialnym nośnikiem energii ma liczne zalety technologiczne, ekologiczne i ekonomiczne. Energię z biogazu może być wytwarzana 365 dni w roku o każdej porze dnia i nocy. Ze względu na swoją dostępność biogaz ma duże znaczenie w wytwarzaniu energii odnawialnej, na równi z energią wodną, słoneczną i wiatrową.  Wykorzystanie biogazu w energetyce sprzyja ochronie klimatu, a zarazem zmniejsza zależność od importu energii.

Galeria Zdjęć

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
Telefon +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Nasze Lokalizacje
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2019
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH