Inżynieria biogazu

Inżynieria biogazu

Inżynieria biogazu

W segmencie biznesowym inżynierii biogazu proponujemy naszym klientom pełen zakres wsparcia projektu– od opracowania projektu, poprzez planowanie, finansowanie aż do budowy obiektów „pod klucz“ oraz eksploatacji biogazowni o mocy od 100 kW do 3500 kW.

 

Projektowanie

Firma Biogest wspiera swoich klientów już w początkowej fazie, sporządzając studium wykonalności projektu. Pierwszym krokiem jest zgromadzenie wszystkich istotnych informacji za pomocą szczegółowej ankiety dotyczącej projektu. Na podstawie uzyskanych informacji  przygotowujemy koncepcję techniczną opartą na modularnych liniach produkcyjnych, zgodnie z indywidualnymi wymogami naszych klientów. Na równi z parametrami technicznymi, takimi jak wydajność, rodzaj surowca, lokalizacja, wykorzystanie ciepła itp., wielkie znaczenia ma dopasowanie obiektu do warunków miejscowych. Nasze biogazownie składają się ze standardowych modułów, które optymalizujemy w zależności od potrzeb klienta.
 

Po określeniu optymalnych parametrów technicznych przeprowadzamy analizę opłacalności konkretnego obiektu. Szczegółowy kosztorys uwzględnia niezbędne inwestycje, właściwe parametry techniczne urządzeń orazstudium wykonalności. Cały proces projektowania prowadzi regionalny kierownik sprzedaży z pomocą działów specjalistycznych. Po otrzymaniu zlecenia sporządzamy projekt techniczny, który jest podstawą do uzyskania zezwoleń właściwych urzędów oraz do ubiegania się o ewentualne dofinansowanie.

Po uzyskaniu koniecznych lokalnych pozwoleń firma Biogest opracowuje projekt szczegółowy biogazowni.

 

Budowa

Budowa biogazowni wymaga przeprowadzenia prac : naziemnych i podziemnych prac budowlanych, montażu urządzeń technologicznych oraz zainstalowania układów pomiarowych i sterowniczych. Podziemne i naziemne prace budowlane klient może powierzyć lokalnemu wykonawcy lub firmie Biogest, która wówczas sama przejmuje rolę generalnego wykonawcy.


Firma Biogest dostarcza wszystkich urządzeń technologicznych, pomiarowych i sterowniczych. Dla każdego projektu firma Biogest wyznacza własnych pracowników nadzorujących projekt i plac budowy.
Realizacja projektu kończy się uruchomieniem i rozruchem biogazowni. Obiekty „pod klucz“ realizowane są w ciągu około dwunastu miesięcy od rozpoczęcia pierwszych prac. 

 

Eksploatacja i serwis

Po wybudowaniu obiektu przechodzimy do fazy rozruchu. Pierwszą czynnością jest napełnienie i rozgrzanie komór fermentacyjnych . Następnie do fermentorów  wprowadza się substraty zoptymalizowane pod względem ilościowym i jakościowym. Kiedy zacznie się wydzielać odpowiednia ilość gazu, uruchomione zostaje po raz pierwszy  źródło kogeneracyjny lub urządzenie do uzdatniania gazu.


Rozruch firma Biogest przeprowadza we własnym zakresie lub z pomocą przeszkolonych lokalnych partnerów.


Po pozytywnym rozruchu firma Biogest oferuje serwis techniczny obejmujący nadzór nad procesem, substratami i technologią. Ponadto firma Biogest może udzielić pomocy przy zarządzaniu i optymalizacji substratów.


Oferta firmy Biogest obejmuje również systematyczną konserwację wszystkich elementów urządzeń, zgodnie z zaleceniami producentów.

 

Projekt biogazowni

Jeżeli pragną Państwo otrzymać bezpłatne i niezobowiązujące studium wykonalności biogazowni Biogest, prosimy o staranne wypełnienie formularza i odesłanie go nam w formie pliku załączonego do wiadomości e-mail bądź w formie wydruku faksem lub pocztą. Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie w tej sprawie.

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
Telefon +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Nasze Lokalizacje
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2019
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH