Ce este biogazul?

Ce este biogazul?

Ce este biogazul?

Ce este biogazul?

Biogazul este un amestec de gaze. Principalele gaze care îl compun sunt metanul și dioxidul de carbon.
Valoarea energetică a biogazului este dată de conținutul de metan al acestuia. În funcție de condițiile inițiale, biogazul mai conține în cantități foarte mici vapori de apă, hidrogen sulfurat, amoniac, hidrogen, azot și urme de acizi grași și alcooli.

 

Procesul de obținere a biogazului

Biogazul se obține prin fermentare biochimică, anaerobă a materiilor prime într-un fermentator. Procesul are loc în patru etape: hidroliza, acidogeneza, acetogenexa și metanogeneza. Glucidele, lipidele și protidele sunt transformate în metan (în proporție de 50% până la 70%) și dioxid de carbon (în proporție de 25% până la 40%). Procesul de fermentare este complet atunci când substratul a trecut prin toate etapele de proces. În fiecare dintre aceste etape în parte se formează populații specifice de bacterii.


Cei mai importanți parametri de proces sunt temperatura și perioada de staționare a substratului în fermentator (timp de detenție hidraulică). Majoritatea instalațiilor de biogaz operează la temperatură mezofilă (35–42 ˚C). Perioada de staționare în fermentator depinde de tipul de substrat utilizat și poate varia între 20 și 70 de zile.


Aproape toate tipurile de substanțe organice pot fi transformate în biogaz prin fermentare anaerobă, cu excepția plantelor cu un aport mare de lignină și celuloză (de exemplu lemnul). Deșeurile biodegradabile (mâlurile de la bazinele de decantare formate la epurarea apelor menajere, îngrășământ/bălegar, reziduuri menajere și industriale), reziduurile din agricultură și plantele energetice precum porumbul, floarea-soarelui, cerealele sau iarba sunt utilizate ca materii prime pentru instalațiile de biogaz moderne. Plantele dispun de o valoare energetică diferită unele față de altele și prin urmare și de un randament diferit pe hectar. Cea mai eficientă plantă care este cultivată pentru obținerea energiei este porumbul. Alte tipuri de plante sunt utilizate, în anumite condiții, și în alte scopuri. Sorgul, spre exemplu, poate fi utilizat atât ca hrană furajeră, cât și ca plantă energetică. Datorită utilizării multilaterale, sorgul este o plantă foarte avantajoasă pentru țările în curs de dezvoltare precum India. Paleta diversificată a substanțelor organice disponibile pentru producerea biogazului reduce nevoia de monoculturi necesitate, spre exemplu, de alte tehnologii de producere a biomasei (biodiesel și bioetanol).


Biogazul se bucură de un spectru larg de aplicații: gazul poate fi utilizat la producerea energiei electrice în centrale electrice, atât ca sursă de încălzire cât și ca și combustibil. Având în vedere faptul că gazul este o sursă inepuizabilă, adică poate fi produs și stocat în mod continuu, se pot astfel acoperi atât necesarurile de sarcină de bază, cât și cele de vârf.


În plus, biogazul este o sursă adecvată de încălzire și de curent electric în mod decentralizat. În comparație cu energia solară și cu cea eoliană, rețeaua poate fi alimentată decentral și în mod controlat cu curent electric și în condiții nefavorabile.

 

Avantaje 

Biogazul ca sursă de energie regenerabilă prezintă avantaje de tip tehnologic, ecologic și economic. Energia poate fi produsă 365 de zile pe an, non-stop la orice oră din zi și din noapte. Datorită disponibilității nemărginite, biogazul joacă un rol important în categoria energiilor regenerabile. Pe lângă contribuția importantă la atingerea obiectivelor de mediu, dependența de importurile de energie poate fi de asemenea micșorată. Prin generarea în mod decentralizat a energiei se creează și valori locale pe termen lung.

Galerie foto

Contactati-ne
Contactati-ne
Biogest
BIOQUADRAT Energie- und Wassertechnik Holding GmbH
BIOGEST®
Tel +43 1 2260700
Email office@biogest-biogas.com
Locatii
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2021
BIOQUADRAT Energie- und Wassertechnik Holding GmbH