Misyon Bildirgesi

Misyon Bildirgesi

Misyon Bildirgesi

Müşterilerimiz

Müşteri memnuniyeti bizim için daima ön plandadır.  Ürün ve hizmette yüksek kalite sunarak, müşterilerimizle uzun vadede bir arada çalışmayı hedefliyoruz. Devam eden araştırma ve geliştirme sonucunda, hızla değişiklik gösteren bir sektörde, müşteri odaklı çözümler sunduğumuz ürün ve hizmet portföyümüzü sürekli geliştiriyoruz.

 

Çalışanlarımız

Çalışanlarımız, şirketimizin başarısında anahtar rol oynar. Biz, yüksek motivasyon sahibi, şirketin başarısında doğrudan pay sahibi çalışanlardan oluşan uluslararası bir ekibiz. Yerinde ve yerel dilde müşteri desteği veriyoruz. Hızla gelişmekte olan bu endüstride teknolojik liderliğimizin sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışanlarımıza bir dizi sürekli mesleki gelişim fırsatı sunuyoruz.

 

İletişim

Bilgi bir odak sağlar ve çalışanları motive etmeye yardımcı olur. Ekibimizde iş birliğini yüksek tutmak adına, kısa iletişim yolları, yeni ortam ve sosyal çevre optimizasyonu konusunda sürekli çalışıyoruz.
 

Ürün sorumluluğu

Yenilikçi, yüksek kalite ve ekonomik – ürünlerimiz bu şekilde açıklanabilir.

 

Süreçler

Süreçlerimizi etkin ve şeffaf tutmayı amaçlıyoruz. Bunun için sirketimizde düz hiyerarşi ile tüm sorumlulukları açık bir şekilde belirlemiş bulunuyoruz.

 

Çevre koruması
Yenilenebilir ham madde kullanarak, iklim değişikliğine karşı savaş veriyoruz. Fosil yakıtların aksine, biyogaz imalatında, yenilenebilir kaynakların atmosfere bıraktığı kadar CO2, salınımı gerçekleşmektedir.

Biyogaz ve doğalgaz ile çalışan firma araçlarımız sayesinde, CO2ve egzoz emisyonunu azaltıyoruz.

 

Etik davranış

Sunduğumuz hizmetlerle, topluma değerli katkılar sağlamak hedefimiz. Sosyal ve toplumsal sorumluluklarımızın farkındayız. Müşterilerimize ve çalışanlarımıza etnik köken ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın eşit davranıyoruz. Diğer şirketlerle karşılaştırıldığında,  hayır kurumlarına ortalamanın üzerinde destek sağlıyoruz.

Bize ulaşın
Bize ulaşın
Biogest
BIOQUADRAT Energie- und Wassertechnik Holding GmbH
Biogest
Telefon +43 2243 20840
E-posta office@biogest-biogas.com
Yerler
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2020
BIOQUADRAT Energie- und Wassertechnik Holding GmbH