Biyogaz nedir?

Ev    » Sektörler    » Biyogaz nedir?
Biyogaz nedir?

Biyogaz nedir?

Biyogaz nedir?

Genel olarak Biyogaz yapısında büyük oranlarda Metan ve Karbondioksit gazı bulunan yanıcı bir gazdır. Enerji tüketimi için kullanan madde Metan gazidir. Bunun yani sıra ham maddeye bağlı olarak az oranda Su Buhari,  Hidrojen Sülfit, Amonyak, Hidrojen (H2), Nitrojen (N2), az oranda yağ asitleri ve alkoller içerir.

Hidroliz, Asit olusturma, Asetonejez, Metan oluşumu.

Biyogaz; biyokimyasal ve oksijensiz ortam fermentasyonu   (anaerobik fermantasyon) sayesinde 4 aşamada üretilir: Hidroliz, Asit oluşumu, Asetik Asidin Oluşumu, Metan Gazının Oluşumu.


Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar parçalanarak Metan gazi (50 – 70 %) ve karbondioksit (25 – 40 %)  oluştururlar. Fermentasyon, biyogaz subtarktını oluşturan maddelerin her aşamayı geçtikten sonra tamamlanır. Her aşamada farklı bakteri grubu etkinlik göstermektedir.


Üretimde en önemli faktörler sıcaklık   ve sübtraktin fermenterde(fermantasyon için) geçirdiği zaman penceresidir.(hidrolik bekletme süresi). Çoğu tarımsal biyogaz tesisleri mezofilik(35 – 42˚C) olarak tasarlanmışlardır. Beklemme süresi subtrakta bağli olarak 20 ile 70 gün arası değişebilir.Yüksek oranda Lignin- yada selüloz içeren bitkiler (ör. odun) hariç, her organik maddeden anaerobik bozunma yoluyla Biyogaz elde edilebilir. Biyolojik atıklar,(lağım pisliği, gübre, gıda ve endüstriyel sanayii kaynaklı organik atıklar ), hayvan besiciliğinde oluşan hayvansal dışkılar, mısır veya şeker pancarı gibi enerji bitkileri, çimen, ayçiçekleri ve hububat modern biyogaz tesislerinde sübstrakt olarak kullanılmaktadır.

Bitkilerin her biri farklı enerji oranına sahiptir. Bir hektara göre de değişik verimleri vardır. Enerji üretimi için en kullanışlı bitkisel atık; mısır artıklarıdır. Diğer organik artıklar farklı amaçlar için kullanılır. Örneğin sorgum, akdarı hem yem, hemde enerji kaynağı olarak kullanılabildiğinden Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler için büyük önem taşır. Biyo-hammadde farklı girişimler neticesinde Biyodizel, Biyoetan gazı teknolojilerinin aksine, Monokültür ihtiyacını azaltır. Biyogazin farklı kullanım alanları vardır. Isı ve enerji santrallerinde elektrik üretiminde, Isıtma sistemleri için ve motor yakıtı olarak kullanılabilir. Biyogaz sürekli üretildiğinden ve depolaması mümkün olan enerji kaynağı olduğundan hem anlık kullanıma hemde sürekli kullanıma olanak sağlar. Biyogaz sayesinde merkezi olmayan ısınma/ısıtma ve enerji üretimi gerçekleşebilmektedir. Rüzgâr ve Güneş enerjisi üretimine kıyasla, zor hava ve iklim koşullarında da hizmet vermeye devam edebilir.

 

Avantajlar

Yenilenebilir enerji kaynağı olan biyogazın, teknolojik, ekonomik ve cevresel avantajları vardır. Yılın 365 gününde, sabah aksam ve her saatte enerji üretimi mümkündür. Böylelikle, biyogaz,  Su, Güneş ve Rüzgâr in da arasında olan, yenilenebilen enerji kaynakları grubunda önemli bir anlam taşımaktadır. Biyogaz üretimi hem çevresel koruma gerekliliklerini ve enerji imalatının azaltılmasını sağlar. Merkezi olmayan enerji üretimi olması yani sıra etkili bölgesel değer artışı sağlamaktadır.

Fotoğraf Galerisi

Bize ulaşın
Bize ulaşın
Biogest
BIOQUADRAT Energie- und Wassertechnik Holding GmbH
Biogest
Telefon +43 2243 20840
E-posta office@biogest-biogas.com
Yerler
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2020
BIOQUADRAT Energie- und Wassertechnik Holding GmbH