Що таке біогаз?

Що таке біогаз?

Що таке біогаз?

Біогаз переважно являє собою суміш метану та вуглекислого газу.

Саме метан використовується для отримання енергії. Залежно від стартових умов, біогаз також включає невеликі кількості водяної пари, сірководню, аміаку, водню (Н2), азоту (N2) і слідів летких жирних кислот та спиртів.

 

Процес виробництва біогазу

Біогаз виробляється у ферментері, використовуючи 4-етапний процес біохімічного, анаеробного перетравлення: гідроліз, ацидогенез, ацетогенез та метаногенез. Вуглеводи, жири та білки трансформуються у метан (50-70%) і вуглекислий газ (25-40%). Ферментація завершена, коли субстрат пройшов через всі етапи. Кожен з цих етапів характеризується специфічною фізіологічною бактеріальною популяцією.

Основними параметрами процесу є температура і час, витрачений субстратом на ферментування (гідравлічна резиденція). Більшість сільськогосподарських біогазових установок діють при мезофільній температурі (35-42 ° С). Час перебування у ферментері залежить від типу субстрату і коливається від 20 до 70 днів.

Анаеробне ферментування може бути використане для перетворення майже всіх видів органічної речовини у біогаз. Єдиними винятками є рослинні матеріали, такі як деревина, з високим вмістом лігніну або целюлози. У якості сировини на сучасних біогазових заводах використовуються органічні відходи (шлам стічних вод, гній, муніципальні та промислові відходи), сільськогосподарські побічні продукти та енергетичні культури, такі як кукурудза, соняшник, зерно та трави. Різні рослини мають різний енергетичний вміст. Найбільш ефективною енергетичною рослиною є кукурудза. Інші рослини також можуть використовуються за відповідних умов. Наприклад, сорго може використовуватися як кормовий матеріал, так і енергетичний продукт. Це робить його дуже привабливим для таких країн, як Індія. Широкий спектр потенційних матеріалів дозволяє знизити потребу в монокультурах, що вимагаються іншими технологіями переробки біомаси (біо-дизель та біо-етанол).

Біогаз можна використовувати у безліч способів: газ може використовуватися в когенераційній установці для виробництва електроенергії, для опалення або як пальне для транспорту. Оскільки газ виробляється постійно і може зберігатися довільний період часу, його можна використовуватися для забезпечення як базової потужності, так і пікових навантажень.

Біогаз також підходить для децентралізованого виробництва тепла та електроенергії. На відміну від енергії вітру та сонячної енергії, електрику можна подавати в мережу децентралізованим та контрольованим способом навіть у несприятливих умовах мережі.

 

Переваги

Як відновлюване джерело енергії, біогаз пропонує кілька технологічних, екологічних та економічних переваг. Енергія може генеруватися 365 днів на рік, у будь-який час дня та ночі. Внаслідок такої доступності біогаз відіграє важливу роль у поєднанні відновлюваної енергії води, сонця та вітру. Крім того, що він допомагає для захисту клімату, біогаз допомагає зменшити залежність від імпорту енергії. Децентралізація виробництва електроенергії також гарантує сталий місцевий розвиток.

Фотогалерея

Зв'язатися з нами
Зв'язатися з нами
Biogest
Biogest Energie- und
Wassertechnik GmbH
Biogest
Телефон +43 2243 20840
Email office@biogest-biogas.com
Місця розташування
Youtube
Twitter
LinkedIn
© Copyright 2019
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH